Kamis, 26 April 2012

quote


Islam memandang perlu adanya perbaikan dan peningkatan akhlak wanita, serta mendidik mereka sejak usia dini agar menjadi insan yang baik dan sempurna perkembangan jiwanya. Orang tua dan lembaga-lembaga yang menguasai urusan wanita, hendaklah mengarahkan mereka agar senantiasa memelihara akhlak karimah. Allah selalu memperhatikan dan menyediakan pahala bagi mereka yang bertakwa dan memberikan ancaman siksa neraka bagi yang durhaka. 

0 komentar:

Posting Komentar